Badplatsen/Tjurken

Hjärtligt välkomna till vår badplats och sköna natur.

Denna badplats sköts av Målaskog / Långhults bygdeförening och är helt ideell. Detta innebär att det är frivilliga mäniskor som bor i trakten som ser till att det fungerar och att vi har en fin badplats. Men som all verksamhet så är det beroende av våra besökare – där för är det viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning. För allas trivsel.

Ekonomin finansieras av medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Vi har kostnader för toaletten, sand, bänkar, grillplats, bryggor etc. och vi vill gärna att det utvecklas till en riktigt skön plats att vara på.

Vi tar gärna emot bidrag från er på postgiro: 1342570-7

Tillsynen av badplatsen sköts av Rune Håkansson Tel: 0372 – 420 33 eller 070 – 564 20 33

 

 

 

 

 

 

 

Sjön Tjurken

Sjön Tjurken är en fiskrik sjö med bl.a. gös, gädda, abborre,mört, braxen och ål. Sjöfågellivet har stort naturvärde, man skall därför inte störa häckande fåglar.

Vid badplatsen i Målaskog finns möjlighet att lägga i båt från båttrailer. För att fiska krävs alltid fiskekort utfärdat av:

Tjurken med flera sjöars Fiskevårdsområde.  http://www.tjurkensfiske.se/

Fiskekort finns att köpa på flera platser runt sjöarna.    Köp ditt fiskekort HÄR >>