Evenemang

Verksamhetsplan för 2021

GRILLFEST VI BADPLATSEN  FREDAGEN DEN 7 JUNI KL. 18.00

SLÅTTEGILLE VID HOLLBORNA. Tid och plats bestäms vid årsmötet.(Beslut vid årsmötet: Inget slåttergille 2019)

KRÄFTSKIVA I ANTIKEN DEN 16 AUGUSTI 18.30

HÖSTFEST I ANTIKEN FREDAGEN DEN 15 NOVEMBER KL. 18.30. Tema vinprovning. Förtäring: Smörgåstårta

UTÖKA MED PARKERINGSPLATSER VID BADPLATSEN VÄSTER OM INFARTEN TILL JORDKULAN.

FÖRNYAD BESIKTNING AV MÅLASKOGS BERG OCH EV. KONTAKT MED LÄNSSTYRELSEN.

VI HOPPAS ATT DAN LJUNGBLAD HITTAR EN FIN JULGRAN TILL TORGET I MÅLASKOG ÄVEN I ÅR.

SEDVANLIGT UNDERHÅLL AV MÅLASKOGS TORG OCH MUSEUM.