Evenemang

Verksamhetsplan för 2019

 

  • GRILLFEST VI BADPLATSEN  FREDAGEN DEN 7 JUNI KL. 18.00
  • SLÅTTEGILLE VID HOLLBORNA. Tid och plats bestäms vid årsmötet.(Beslut vid årsmötet: Inget slåttergille 2019)
  • KRÄFTSKIVA I ANTIKEN DEN 16 AUGUSTI 18.30
  • HÖSTFEST I ANTIKEN FREDAGEN DEN 15 NOVEMBER KL. 18.30. Tema vinprovning. Förtäring: Smörgåstårta
  • UTÖKA MED PARKERINGSPLATSER VID BADPLATSEN VÄSTER OM INFARTEN TILL JORDKULAN.
  • FÖRNYAD BESIKTNING AV MÅLASKOGS BERG OCH EV. KONTAKT MED LÄNSSTYRELSEN.
  • VI HOPPAS ATT DAN LJUNGBLAD HITTAR EN FIN JULGAN TILL TORGET I MÅLASKOG ÄVEN I ÅR.
  • SEDVANLIGT UNDERHÅLL AV MÅLASKOGS TORG OCH MUSEUM.