Fornminnen

Inom Målaskog finns två (tre) hällkistor.

En finns 200 meter väster om Hultatorp 75 meter rakt norr om landsvägen mot Ljungby.Den andra ligger på Sällebergs ägor 450 meter nordost om Häggbergs 80 meter öster om vägen mot Finshult.

Hällkistor är begravningsanläggningar för en eller flera människor.De byggdes i vårt område från yngre stenålder och fram in i järnåldern. Tidsmässigt är det ungefär mellan 5000 och 2000 år sedan.Tidigare hade människorna mest levt på jakt och fiske men nu hade de blivit bofasta jordbrukare.

En hällkista består av resta flata stenhällar ordnade i en rektangel. Ovanpå dessa ligger andra stenhällar som ett tak. Hällarna bildar tillsammans en gravkammare med ingång från ena gaveln.Anläggningen täcktes i regel av ett lågt stenröse eller en låg jordhög.Hällkistorna byggdes oftast på en höjd och syntes därför på långt håll.

Här följer en avskrift av Riksantikvarieämbetets beskrivning av de båda hällkistorna i Målaskog.

Hällkistan vid Hultatorp

• Storlek: 5.0 x 0.5 meter

• Läge: nordnordöst  – sydsydväst

• Kistan har en gavelhäll i norr, nio sidohällar öster och sex i väster.

• Kistan är ej täckt av några takhällar men i den norra ändan ligger en sten som troligen använts till takhäll.

• I mitten finns ytterliggare två hällar.

• Närmast runt hällkistan ligger det 0,2 – 0,3 meter stora stenar som kan ha tillhört en stensättning.

Hällkistan nordost om Häggbergs

N 56.87 428 . E 14.24 418    Karta

• Storlek: 6 x 1 meter

• Läge: nordnordöst – sydsydväst

• Sex kantställda hällar 0,2×0,4 meter höga, 0,6×1,3 meter breda och 0,1×0,2 meter tjocka.

• Tre hällar utmed vardera långsidan.

• Fem hällar står i östra delen och den största och bäst bevarade i nordvästra hörnet.

• Flera sidohällar saknas.

• Ett par är infallna och två sidohällar är spruckna.

• Gavelhällar och takhällar saknas.

• Möjligen står hällkistan i en stensättning cirka 8 meter i diameter.

• Ett fåtal synliga stenar kan tyda på detta.

Tjärdal / kolbotten.

Sälleberg. N 56.86134. E 14.22644        Karta      Info

Basta.

Sälleberg

Varggrop

Sälleberg. N 56.85409  E 14.23098      Karta    Info

Dansbana /  Hermine Peters Kafé

Fanns på Målaskogsberg.

Mattistorpa li / Lirke li

Två backar mellan Tesås och Ryssby.

Sumpastenen.

Stor sten intill vägen söder om Nyalynd, Tesås. Det finns sägner om stenen.

Träskomakarns li

En backe mellan Målaskog och Tesås. Träskomakare Axel Andersson med familj, bodde nedanför backen på vänster sida.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]