Grannsamverkan

Våra kontaktpersoner är:

 

Rune Håkansson, Tel: 0372 – 420 33, Mbl: 070 – 564 20 33

Håkan Lund, Mbl:  070 – 660 77 97

Adressregister till de flesta fastighetsägarna kan ordnas.

 

Grannsamverkan och trygghetsvandringar

Länken tar dig till Ljungby kommun

 

Aktuella varningar !