Strands jordkula

Här bodde familjen Strand 1865 – 1904.

Lena Karlsson och John Ingman har skrivit en bok om ”FAMILJEN STRAND OCH DERAS JORDKULA I MÅLASKOG”. Denna skrift finns att köpa i jordkulan eller i museet på torget i Målaskog för endast 30 kronor.
Här kan man läsa om hur familjen Strands levde och försörjde sig. Det var trångt i jordkulan, inte minst när man bodde sju personer på dessa få kvadratmetrar.
För att hitta till ”STRANDS JORDKULA” kör man Liljedalsvägen från ”Linjen” eller från Målaskog, tar av och kör f. de. järnvägsbanken österut mot badplatsen. Skyltning finns från Liljedalsvägen.

 

”STRANDS JORDKULA” är öppen för allmänheten 1 april t.o.m. 31 oktober.

 

Tillsynen av ”Strands jordkula” sköts av Rune Håkansson Tel: 0372 – 420 33 eller 070 – 564 20 33