Styrelse mm

Styrelse och övriga uppdrag år 2020

Ordförande: Rune Håkansson, Tel: 0372 – 42033, Mbl: 070 – 564 20 33, E-post: rune.hakansson@lby.se 

Sekreterare: Håkan Lund, Mbl: 073 – 382 80 64, E-post: hklund97@gmail.com 

Kassör: Dan Persson, Mbl: 072 – 502 04 00, E-post: dab.persson@autoreel.se 

Ledamot: Ronny Nilsson, Mbl: 072 – 229 07 97 E-post: ronny.ryssby@gmail.com 

Ledamot: Dan Ljungblad, Mbl: 070 – 225 23 99, E-post: dan52car@hotmail.com

Ledamot: Pia Andersson, Mbl: 070 – 694 20 18, E-post: pia.huggis@gmail.com

Ledamot: Anne Larsson, Mbl 070-225 23 99 

Revisor: Barbro Håkansson, Tel: 0372 – 420 33 och Christina Lindström, Tel: 0372 – 420 54

Revisorsupleant: Knut Lilliebrunner, Mbl: 070 – 384 20 97

Valberedning: Eva Lund, Mbl: 073 – 382 80 64 och Anders Johansson, Mbl: 073 – 022 97 27

Tillsyn, ”Torget” med museum: Dan Ljungblad, Tel: 0372 – 420 11 och Johan Nilsson

Tillsyn, Strands jordkula och badplatsen: Rune Håkansson, Tel: 0372 – 420 33 och Håkan Lund, Tel: 0372 – 420 06

Torp och fornlämningar: Ingrid Alm, Mbl: 070 – 673 64 27

Grannsamverkan: Rune Håkansson, Tel: 0372 – 420 33 och Håkan Lund, Tel: 0372 -420 06.

Som medlem i MÅLASKOG / LÅNGHULTS BYGDEFÖRENING stödjer du vår strävan att göra Målaskog / Långhult trivsamt för fastboende, fritidsboende och besökande.

• Medlemsavgiften är 100:–/person.  • Medlemsavgiften kan sättas in på pg: 134 25 70-7 glöm inte skriva namn och E-postadress.

Målaskog / Långhults Bygdeförenings organisationsnr: 802477-0607