Styrelse 2022

Styrelse och övriga uppdrag år 2022

Ordförande: Rune Håkansson,
Tel: 0372 – 42033, Mbl: 070 – 564 20 33
E-post: rune.hakansson@lby.se

Vice Ordförande: Dan Ljungblad, Mbl: 070 – 225 23 99
E-post: dan52car@hotmail.com

Sekreterare: Håkan Lund, Mbl: 073 – 382 80 64
E-post: hklund97@gmail.com 

Kassör: Dan Persson, Mbl: 072 – 502 04 00
E-post: dan.persson@autoreel.se

Ledamot: Pia Andersson, Mbl: 070 – 694 20 18

E-post: pia.huggis@gmail.com

Ledamot: Anne Larsson, Mbl 076-1036928
E-post: anne.larsson1956@hotmail.com

Ledamot: Ronny Nilsson, Mbl: 072 – 229 07 97
E-post: ronny.ryssby@gmail.com

Suppleanter: Anette & Stefan Johansson

Revisor: Barbro Håkansson, Tel: 0372 – 420 33
Christina Lindström, Tel: 0372 – 420 54

Revisorsupleant: Knut Lilliebrunner, Mbl: 070 – 384 20 97

Valberedning: Eva Lund, Mbl: 073 – 382 80 64
E-post: hklund97@gmail.com
Anders Johansson, Mbl: 073 – 022 97 27
E-post: desoto@ljungby.nu
(Eva är sammankallande)

Tillsyn, ”Torget” med museum: 
Dan Ljungblad, Tel: 0372 – 420 11 och Johan Nilsson

Tillsyn, Strands jordkula och badplatsen: Rune Håkansson,
Tel: 0372 – 420 33 och Håkan Lund, Tel: 073-3828064

Torp och fornlämningar: Ingrid Alm, Mbl: 070 – 673 64 27

Grannsamverkan: Rune Håkansson, Tel: 0372 – 420 33 och
Håkan Lund, Tel: 0372 -420 06.

Som medlem i MÅLASKOG / LÅNGHULTS BYGDEFÖRENING stödjer du vår strävan att göra Målaskog / Långhult trivsamt för fastboende, fritidsboende och besökande.

• Medlemsavgiften är 100:–/person. 
• Medlemsavgiften kan sättas in på pg: 134 25 70-7
(glöm inte skriva namn och E-postadress)

Målaskog / Långhults Bygdeförenings organisationsnr:
802477-0607