Evenemang

Verksamhetsplan för 2021
ORDFKLUBBA

ÅRSMÖTE OCH GRILLFEST VID BADPLATSEN FREDAGEN 4/6 KL. 17.00

GRILLA

KRÄFTSKIVA
 I ANTIKEN
FREDAGEN 27/8
KL.18.30

HÖSTFEST
 I ANTIKEN FREDAGEN 5/11
KL. 18.30.
Förtäring: Smörgåstårta

UTÖKA MED PARKERINGSPLATSER VID BADPLATSEN VÄSTER OM INFARTEN TILL JORDKULAN.

FÖRNYAD BESIKTNING AV MÅLASKOGS BERG OCH EV. KONTAKT MED LÄNSSTYRELSEN.

VI HOPPAS ATT DAN LJUNGBLAD HITTAR EN FIN JULGRAN TILL TORGET I MÅLASKOG ÄVEN I ÅR.

SEDVANLIGT UNDERHÅLL AV MÅLASKOGS TORG OCH MUSEUM.