Föreningen erbjuder nu Vislanda hembygdsförenings för vår bygd intressanta nyutgivna bok ”Smålands vackraste granit”. Inköp hos Rune Håkansson, Tesås 0372-420 33 eller Ronny Nilsson, Målaskog 0372-421 50.  

Arbetsdag i Målaskog, mars 2022

Under foto finns nu gamla kort från förr

En ny karta är nu framtagen för Tjurken Runt

Målaskog – Långhults Bygdeförening Fram till mitten av 1900-talet var Målaskog – Långhult en komplett bygd som hade en blomstrande stenindustri med stensåg, jordbruk och skogsbruk samt tre sågverk och bobinfabrik.

Det fanns tre affärer, ett kafé, en skola samt ett missionshus. Bokbinderi, korgmakare, två skräddare och en tagelberedare. Här fanns vattendrivet el-verk, taxi och torvindustri.

Smed, klockmakare, fiskbil och båttillverkning. Det fanns två kvarnar, ett garveri samt skomakeri. Järnväg med station för gods- person- och postservice öppet sju dagar i veckan med  ankommande och avgående tåg flera gånger per dag mot Halmstad och Karlshamn.Flyttlassen började rulla allt oftare från Målaskog och husen stod tomma och öde. Numera finns inte ett enda hus ledigt.

Förutom åretruntboende har nu fritidsfolket tagit över, särskilt från Danmark och Tyskland. Husen har blivit upprustade och bygden lever igen, åtminstone på sommarhalvåret. Badplats har åter iordningsställts, men utan simskola.

Naturreservatet Målaskogsberg har bildats och utökats och är ett omtyckt utflyktsmål hela året med tyngdpunkt på våren när blåsipporna blommar och  grodorna kväker om kvällen. 

Hemsidan  Målaskog Långhults Bygdeförenings hemsida är designad av Tyrone Svensson. Har du synpunkter eller vill tillföra något så skriv till: svensson.tyrone@telia.com

Årsmötesprotokoll – Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan för 2020 hittar ni under Styrelse

Ordförande:
Rune Håkansson Tel: 0372 - 42 033, 070 - 564 20 33

Sekreterare:
Håkan Lund Tel: 0372 - 420 06, 070 - 660 77 97

Kassör:
Dan Persson Tel: 0372 - 420 09, 070 -50 20 400

Det rör sig mystiska bilar i bygden som ni bör hålla ett öga på. Var observant och skriv upp reg.nr och ta en bild på bilen och eventuellt på de som är i bilen.
OBS Det kan röra sig om ärligt folk!

Våra kontaktpersoner är:
Rune Håkansson, Tel: 0372 – 420 33, Mbl: 070 – 564 20 33
Håkan Lund, Mbl:  070 – 660 77 97

Adressregister till de flesta fastighetsägarna kan ordnas.

Länken tar dig till Ljungby kommun
Grannsamverkan och trygghetsvandringar