• Höstfesten fredagen 13/11 2020 är inställd p.g.a.  hälsoläget.

Nästa aktivitet blir Julgranshälsning vid ”Torget” i Målaskog Lördagen den 28/11 kl. 14.00 . Glöggservering, VÄLKOMNA !

Målaskog – Långhults Bygdeförening Fram till mitten av 1900-talet var Målaskog – Långhult en komplett bygd som hade en blomstrande stenindustri med stensåg, jordbruk och skogsbruk samt tre sågverk och bobinfabrik. Det fanns tre affärer, ett kafé, en skola samt ett missionshus. Bokbinderi, korgmakare, två skräddare och en tagelberedare. Här fanns vattendrivet el-verk, taxi och torvindustri.

Smed, klockmakare, fiskbil och båttillverkning. Det fanns två kvarnar, ett garveri samt skomakeri. Järnväg med station för gods- person- och postservice öppet sju dagar i veckan med  ankommande och avgående tåg flera gånger per dag mot Halmstad och Karlshamn.Flyttlassen började rulla allt oftare från Målaskog och husen stod tomma och öde. Numera finns inte ett enda hus ledigt.

Förutom åretruntboende har nu fritidsfolket tagit över, särskilt från Danmark och Tyskland. Husen har blivit upprustade och bygden lever igen, åtminstone på sommarhalvåret. Badplats har åter iordningsställts, men utan simskola.

Naturreservatet Målaskogsberg har bildats och utökats och är ett omtyckt utflyktsmål hela året med tyngdpunkt på våren när blåsipporna blommar och  grodorna kväker om kvällen.

Hemsidan uppdaterad 2020-07-24 Målaskog Långhults Bygdeförenings hemsida är designad av Tyrone Svensson. Har du synpunkter eller vill tillföra något så skriv till: svensson.tyrone@telia.com

Årsmötesprotokoll – Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan för 2020 hittar ni under Styrelse