Evenemang
Verksamhetsplan för 2023 – Planerade aktiviteter

Vårstädning vid ”Torget” Målaskog verkställdes lördagen den 01 April. Efter idogt förmiddagsarbete med röjning samt dressinplacering är våren välkommen till Målaskog. 

Årsmötet ägde rum Fredagen den 02 Juni 2023 kl 18.30 vid Badplatsen Tjurken, varmkorv och kaffe med bröd bjöds till deltagarna. 24 medlemmar hade hörsammat vår inbjudan.

Kräftskivan samlas vi till Fredagen 01 September kl 18 och Höstfest blir det den 10 November. Lokal; ”Antiken” kallelse kommer på E-post.