Utflyktsmål

Badplats / Sjön Tjurken

Denna badplats sköts av Målaskog/Långhults bygdeförening och är helt ideell. Detta innebär att det är frivilliga mäniskor som bor i trakten som ser till att det fungerar och att vi har en fin badplats.

Banvallsleden

Hela sträckningen är nu asfalterad med undantag för korsande grusvägar samt ca. 300 m innan Alvestagränsen.

Grillplats vid sjön Immen med trappa från banvallen finns.

Bygdens Torp

Bygdens torp / sevärda fornminnen.
O.B.S. Inläggning av torpen pågår.
Fornminnen

En finns 200 meter väster om Hultatorp 75 meter rakt norr om landsvägen mot Ljungby.Den andra ligger på Sällebergs ägor 450 meter nordost om Häggbergs 80 meter öster om vägen mot Finshult.

Kuggaberg

Hela sträckningen är nu asfalterad med undantag för korsande grusvägar samt ca. 300 m innan Alvestagränsen.

Grillplats vid sjön Immen med trappa från banvallen finns.

Målaskogsberg

Målaskogsberg lockar besökare främst under blåsippstiden. Men varje årstid har sin särskilda tjusning inom området, i synnerhet nu när Målaskogsberg är naturreservat och därför vårdas omsorgsfullt.