Styrelsen / Kontakt

  • Protokoll 6 februari
  • Stadgar 2023
  • Verksamhetsplan 2023
  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Styrelseprotokoll  11 oktober och 3 maj
    Klicka här (pdf-fil)

Ordförande
Rune Håkansson
Tel: 0372-420 33, 070-564 20 33
E-post:runevikner@gmail.com

Sekreterare
Håkan Lund
Tel:  073-382 80 64
E-post: hklund97@gmail.com

Kassör
Dan Persson
Tel: 070-502 04 00
E-post: dan.persson@autoreel.se

Vice Ordförande
Dan Ljungblad
Tel: 070-225 23 99
E-post: dan52car@hotmail.com

Pia Andersson
Tel: 070-694 20 18
E-post: Pia.huggis@gmail.com 

Valberedning
Anders Johansson
Tel: 073-022 97 27

Valberedning
Eva Lund
Tel: 073-382 80 64
E-post:hklund97@gmail.com

Ronny Nilsson
Tel:0372-421 50, 072-229 07 97
E-post: ronny.ryssby@gmail.com 

Anne Larsson
Tel: 076-103 69 28

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.