Utflyktsmål

Järnvägen

Fornminnen - Badplatsen - Banvallsleden - Järnvägen - Bygdens torp - Kuggaberg & Målarskogsberg
Järnvägen  HALMSTAD – KARLSHAMN

När Karlshamn – Vislanda var under byggnad framfördes planer på att bygga en järnväg från de skogrika trakterna kring sjön Bolmen till Vislanda.

På så vis skulle man lättare kunna frakta ut virket från skogarna via den tänkta järnvägen och vidare till hamnen i Karlshamn för vidare befordran till kund. Kostnaden för att bygga sträckan Vislanda och sjön Bolmen beräknades till 1 200 000 kronor.

Slutpunkten Bolmstad var inte lämplig med tanke på en eventuell fortsättning av järnvägen mot Halmstad. Det nya var att dra banan över Målaskog och vidare till en ny slutpunkt, Vrångöviken. Kostnaden beräknades till 1 570 000 kronor.

20 oktober 1874 bildades Vislanda – Bolmens Järnvägsaktiebolag. Koncession söktes och den beviljades 6 oktober 1876.

Januari 1877 började banbyggnaden och med stundtals 1000 personer i arbete gick arbetet så fort att banan den 4 oktober 1878 kunde invigas och öppnas för allmän trafik.

Kostnaden för banbygget kom att understiga kostnadsförslaget med 61 347 kronor, något som var mycket unikt. Den högsta tillåtna hastigheten var 32 km/tim.

1889 öppnades den fortsatta sträckan till Halmstad.